Om föreningen

Vad är en samfällighetsförening? Den bildas vanligen i samband med att man (lantmäteriet) inrättar en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan handla om vägar, vatten- och avloppsanläggningar eller annat som behövs för att fylla ett gemensamt behov. Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta anläggningen/anläggningarna. Ägare till fastigheter som har del i gemensamhetsanläggningen blir automatiskt medlemmar i föreningen. Arbetet i föreningen regleras av Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150). Vår samfällighetsförening bildades 1978 i samband med exploateringen av området och anläggningen av vägar, vattenposter och gemensam sophantering.

Föreningens högsta beslutande organ är årstämman som hålls varje år på långfredagen i Ljungdalen. Där väljs den styrelse som under året sköter det löpande arbetet.

Lite mer info kan du hitta hos lantmäteriet och på wikipedia.