Kategorier

Om föreningen

Kontakt

Vill du ha kontakt med Skärvagsvallens samfällighetsförening kan du maila info@skarvagsvallen.se eller kontakta någon i styrelsen direkt.

Sattelitbild över Skärvagsvallens områdeKrister holm, ordförande
018-566125, 076-1028325
kristerholm@hotmail.com

Sara Bergefur
sara.bergefur@gmail.com

Anders Bergström, kassör
070-532 07 36
anders.e.bergstrom@se.abb.com

Mats Jonsson, ledarmot
070-660 16 86
mats.ola.jonsson.mj@gmail.com

Anders Wimo, suppleant
anders.wimo@telia.com

Leif Sanfer, suppleant
sanfer@telia.com

Välkommen med frågor och funderingar!

Stadgar

Stadgarna som gäller för Skärvagsvallens sammfällighetsförening finns att läsa i digitalt format här.

Vad är en sammfällighetsförening?

Bild från stadgardnaDen bildas vanligen i samband med att man (lantmäteriet) inrättar en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan handla om vägar, vatten- och avloppsanläggningar eller annat som behövs för att fylla ett gemensamt behov. Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta anläggningen/anläggningarna. Ägare till fastigheter som har del i gemensamhetsanläggningen blir automatiskt medlemmar i föreningen. Arbetet i föreningen regleras av Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150). Vår samfällighetsförening bildades 1978 i samband med exploateringen av området och anläggningen av vägar, vattenposter och gemensam sophantering.

Föreningens högsta beslutande organ är årstämman som hålls varje år på långfredagen i Ljungdalen. Där väljs den styrelse som under året sköter det löpande arbetet.

Lite mer info kan du hitta hos lantmäteriet och på wikipedia.