Sophantering

Vid infarten till Sjövägen i Skärvagsvallens fritidsområde finns ett hus för hushållssopor, där skall våra hushållssopor lämnas. Tunnorna fylles med början vid dörren. Skjut in väggen till nästa par tomma tunnor.

Precis som i övriga landet handlar det om sorterade sopor!
I våra tunnor för hushållsavfall får endast läggas brännbart och förmultningsbart avfall.

Plåtburkar, glas, hårdplast, tidningar och förpackningskartong skall lämnas i återvinningscontainrarna nere i Ljungdalen vid brandstationen.
För det fall tillfälle inte ges att transportera dessa sopor till Ljungdalen skall de förvaras vid respektive fastighet för senare transport, eller medtagas till annan återvinningsplats hemma eller på vägen hem.

Latrin får absolut inte lämnas i tunnorna för hushållsavfall!
Latrin får lämnas vid återvinningsanläggningen i Ljungdalen efter anmälan till miljöförvaltningen i Bergs kommun, 0687-161 68 eller 161 27.

Byggavfall, vitvaror, farligt avfall, blybatterier och el-avfall lämnas också till återvinningsanläggningen i Ljungdalen.
Öppettider ojämna veckor tisdagar 17 – 19 och lördagar 09 – 13. Läs mer på vattenmiljoresurs.se

Man kan även lämna på Funäsdalens återvinningscentral måndagar 11-19, onsdagar 9-17. Ojämna veckor även lördagar 9-12. Läs mer på vattenmiljoresurs.se

Det är vårt gemensamma ansvar att hantera sopor på ett ansvarsfullt och ordentligt sätt – tack för att du gör ditt bästa!

Tack också för att du informerar hyresgäster och andra besökare på din fastighet om vad som gäller.