Skärvagsvallen

TODO: Text om Skärvagsvallen

Skärkdalen

Gula huset i SkärkdalenSkärkdalen, dalgången där Skärkån rinner är en vacker plats. Klart att någon ville och skulle bosätta sig där! I boken Ljungdalen – Storsjö av Lundhall & Johansson kan man läsa om bröderna Olov och Jon Halvarsson i Ljungdalen som i början av 1800-talet fick köpa ”ett trög skatte” av hemmanet mot löfte att de flyttade och tog mark vid Skärkån nedströms Nedre Skärvagen och byggde en ny gård där. År 1837 beviljades de femton år av skattefrihet för att de hade dryga utgifter i samband med utflyttningen från Ljungdalen. Bosättningen utökades så småningom till två gårdar, en på var sin sida av ån.

Den på den norra sidan är den senast tillkomna. Strax nedanför gårdstunet till ”gula huset” går vägen mot Skärvagsvallens fritidsområde. Den väg som utgör stommen i Skärvagsvallens samfällighetsförenings vägnät. Där den vägen tar slut går en stig mot Dalsvallen, en sätervall som nämns som en vall från tidigt 1700-tal. Så småningom tillkom också den vall som fått ge namn till vår samfällighet – Skärvagsvallen.