Kategorier
Föreningsinfo

Protokoll årsstämma 2013

Tack för det gånga verksamhetsåret. Här kommer protokollet från årsstämman på ljungalid.

Protkollet kan du hämta här.