Kategorier
Föreningsinfo

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte i Skärvagsvallens samfällighetsförening!

När? Fredag den 7/4, 2023, kl. 15:00

Var? Ljungalid

Kategorier
Föreningsinfo

Protokoll årsmöte 2019

Här kommer protokoll från årsmötet 2019.

Kategorier
Föreningsinfo

Protokoll årsmöte 2018

Här kommer protokoll för årsmötet 2018.

Kategorier
Föreningsinfo

Protokoll årsmöte 2017

Här kommer protokoll för årsmötet 2017.

Kategorier
Föreningsinfo

Årsstämma 2017

Välkommen till Årstämma på Ljungalid Långfredag 14/4 kl. 15.00.

Klicka här för att se dagordningen.

Kategorier
Föreningsinfo

Vandrings och skoterleder

Medlemmar i Skärvagsvallens sff.

Vi har fått en förfrågan från länsstyrelsen i Jämtland om vilka vandrings och skoterleder som vi tycker behöver rustas upp, dras om, vindskydd, dass mm.

Kom med förslag på förbättringar som ni tycker att vi i föreningen har nytta av.

Det skulle vara bra om vi kan göra en första sammanställning på årsmötet i påsk.

På den här sidan ska man kunna lägga fram förslag och diskutera dom, kommentera dom olika förslagen så att vi kan visa upp ett väl underbyggt dokument som vi kan lägga fram  till länsstyrelsen och hoppas att några av våra förslag åtgärdas.

Kommentera gärna på detta inlägg!

Kategorier
Föreningsinfo

Protokoll årmöte 2016

Här kommer protokollet från årsmötet 2016.

Kategorier
Föreningsinfo

Årsbokslut 2015

Här kommer det förenklade årsbokslutet för 2015.

Kategorier
Föreningsinfo

Möte om ev. nationalpark i Vålådalen, Sylarna och Helags

Träff tisdag 29 mars kl. 18:00 i Ljungalid.

Se hela inbjudan här.

Kategorier
Föreningsinfo

Årsstämma 2016

Välkomna till Årsstämma på Ljungalid i Ljungdalen Långfredagen den 25 mars 2016 kl 17.00

Vid årsstämman tar vi upp följande punkter

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen och eventuella motioner från medlemmar
 7. Ersättningar till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Förslag till budget finns på hemsidan: Budget 2016