Kategorier
Föreningsinfo

Årsstämma 2016

Välkomna till Årsstämma på Ljungalid i Ljungdalen Långfredagen den 25 mars 2016 kl 17.00

Vid årsstämman tar vi upp följande punkter

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen och eventuella motioner från medlemmar
 7. Ersättningar till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Förslag till budget finns på hemsidan: Budget 2016

6 svar på ”Årsstämma 2016”

Under övrigt. Styrelsen agerar för att sprida information om möjligheten till fiberanslutning.

Hej Eva, kan inte se att årsredovisningen har publicerats här för något tidigare år – bara protokoll från årsstämman. Enklast är kanske att kontakta ordförande direkt på: kristerholm@hotmail.com

Tack, Tobias! Sagt och gjort, jag har nu mejlat ordföranden med min fråga.