Kategorier
Föreningsinfo

Inför årsstämman 2015

Medlemmar i Skärvagsvallens samfällighetsförening,

2014 – ett annorlunda år! Vår kära Sigurd lämnade ett tomrum efter sig, vi som nu sitter i styrelsen har utmanats att lära det han kunde och skötte, och samtidigt hitta möjliga lösningar framåt. Föreningens administration och ekonomi tar sin tid och vi ser inte möjligheten att hitta dem som på sin fritid vill göra detta. Vi har beslutat att, som många andra samfälligheter, ta hjälp av Föreningshuset AB som har lång erfarenhet av att hjälpa just samfällighetsföreningar. I dagarna får ni fakturan på avgiften för 2014 utskickad av Föreningshuset.

När det gäller våra vägar har det under året röjts i vägkanter/diken, tagits bort stora stenar, lagts på gruslager och så småningom hyvlats. Det har kommit en del klagomål på vägen under sommaren. Vi hör och försöker få till det så bra som möjligt. Vi hoppas att hyvlungen ska ha gjort det bättre och att det ska fungera bra i vinter. Plogen har hunnit köra några gånger även om vintern slagit rot riktigt. Fick signaler om att det varit isigt och halt häromsistens. Det hjälper inte att sanda och salt används inte på dessa breddgrader säger de som vet. Ta det lugnt och kör försiktigt! Det är rådet jag fick att skicka vidare… just nu ligger det lite snö och vi får hoppas att det kommer mer snö till jul. Snövägar är ju lättare att köra på än isgator.

Lägger in protokoll mm från 2014 års årsstämma här på hemsidan innan veckan är slut. 2015 års årsstämma blir som vanligt i Ljungalid på långfredagen.

Vill du vara med och engagera dig i samfällighetsarbetet hör av dig. Vi behöver hjälpas åt! Maila info@skarvagsvallen.se

Önskar er alla en riktigt fin jul och ett bra 2015!
Styrelsen genom Maggan

För kommentarer och önskemål, hör av dig till info@skarvagsvallen.se.