Kategorier
Föreningsinfo

Årsberättelse för 2014

Årsberättelse för Skärvagsvallens samfällighetsförening verksamhetsåret 2014

Att vi är en samfällighetsförening beror på lagstiftning. När ett fritidsområde som vårat styckas skapas en samfällighetsförening av lantmäteriet och vad som är samfällighetsföreningens uppgift tydliggörs i ett anläggningsbeslut. Vårt finns på hemsidan www.skarvagsvallen.se. För vår del är den stora uppgiften att ta hand om vägarna på vårt område och då avses de anlagda vägarna inte de traktorvägar som under åren gjorts mer och mer körbara. De som har tomter & stugor inom ett samfällighetsområde ingår i föreningen, det är alltså inte frivilligt att vara med, ägandet gör att man blir med.

Skärvagsvallens samfällighetsförening ha funnits sedan 1978. Under många år hade vi några trogna eldssjälar som skötte alla uppgifter i samfälligheten. De var fantastiska! Nu är vi inne i ett generationsskifte och den gamla typen av eldsjälar finns knappast längre. Vi behöver alla inse att nu måste vi hjälpas åt för att sköta det som åligger oss i samfälligheten. Vi behöver vara fler som vill vara med och dela på sysslorna och ansvaret så att det blir hanterbart och så att vi inte blir så sårbara.

Under året som gått har vi lagt över ekonomi och administration så att det numera sköts av ett företag som heter Föreningshuset, vi har fått tipset av några av våra ”grannsamfälligheter”, det är ett företag specialiserat på just samfällighetsföreningar. Vi håller på att utarbeta rutiner för det som ska skötas och har kommit långt med det. Samarbetet är lätt och smidigt och det mesta går att fixa via mail och telefon.

Det viktiga för dem som engagerar sig i styrelse- & samfällighetarbetet framåt är viljan att långsiktigt tänka ekonomi och väghållning. Våra vägar är från sjuttiotalet och Ljungdalen vill expandera, vi behöver leva med vår tid och ta ansvar för att våra vägar är bra också framåt. Det finns också praktiskt arbete vi behöver hjälpas åt med, till exempel runt de skoterleder som finns inom området. Hålla snyggt och prydligt omkring oss. Vore underbart med arbetslag som tar gemensamt ansvar för olika saker! Är du en av dem som vill vara med i arbetet? Snälla, var så osvensk så att du hör av dig och säger – JAG VILL! Använd mailadressen info@skarvagsvallen.se.

När det gäller vägarna har vi under 2014 dikesröjt, lagt på grus, hyvlat och självklart också vinterröjt.

Sophanteringen är ett sorgligt kapitel. Våra trogna eldsjälar gjorde ett fantastiskt jobb genom att sortera era osorterade sopor så att det bara var hushållssopor i områdets sopbehållare. Övrigt fraktade de ner till Ljungdalen till anvisade platser. Ingen gör sånt längre och det är orimligt att ställa det kravet på någon annan. Visst är vi alla vuxna nog att ta reda på vårt eget skräp?!?
Hushållssopor i sopbehållarna. Fyll en tunna i taget så att vi inte behöver betala för fler än nödvändigt.
Grovsopor/byggavfall på sopstationen i Ljungdalen, för information se hemsida.
Återvinningssopor i återvinningsbehållarna i Ljungdalen.
Kommunen vill ha en annan ordning kring sopbehållarna därför kommer vi att samla allt på ett ställe och bygga ett nytt ”sophus” under 2015. Ett ställe som är vårt gemensamma ansvar att hålla snyggt och tillgängligt.

Vi ser tillbaka på ett år där vi ”börjat nytt” och ser fram emot en fortsättning där vi är många som hjälps åt.
Stockholm 2015-03-17

Maggan Carlsson
ordförande